Katarina Berglund Massage & Friskvård
arbetar med behandlingsteknikerna Svensk
klassisk massage, Bindvävsmassage
och Taktil massage.

Laserbehandling

Laserbehandling är en riskfri och smärtfri metod att behandla smärttillstånd, svårläkta sår, inflammationer m.m.

Indikationer att prova laserbehandling är t.ex.

 • Inflammatoriska tillstånd
 • Muskelskador
 • Smärta/värk
 • Artros/Artrit
 • Svullnader/ödem

Laser har en antiinflammatorisk och smärtlindande effekt. Vid laserterapi stärks immunförsvaret och blodcirkulationen ökar.

Vad är laser?

Enkelt sagt kan man säga att laser är rent välordnat ljus. Med rent ljus menas här att ljuset har en enda våglängd, på samma sätt som ljudet från en flöjt har en enda ton. Det är just denna renhet som gör att laserljuset kan nå in i vävnad och påverka cellerna.

Med en terapeutisk laser, LLLT (Low Level Laser Therapy), stimuleras de behandlade cellerna att prestera på topp och därmed främja en rad läkningsprocesser såsom ökad cirkulation, minskad inflammation, minskad smärta samt lokal immunförsvarsökning.

Sedan lasern började användas 1967 har inga skadliga bieffekter rapporterats. Behandlingen är helt smärtfri, men däremot kan vissa tillfälliga biverkningar upplevas efter behandling:

 • Trötthet kan ibland upplevas efter behandlingen.
 • Ökad smärta vid behandling av kroniska problem kan ibland uppträda 6-24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Det är helt ofarligt och ska ses som något positivt eftersom den visar att man svarar bra på behandlingen.
 • Skenfriskhet kan ibland upplevas direkt efter behandling, i form av att smärtorna upphör. Det beror på att kroppens eget smärtlindringssystem har aktiverats. Det betyder inte alltid att du är frisk utan du bör betrakta ditt problem som smärtlindrat men inte nödvändigtvis botat. Ta vara på smärtlindringen men gör inget överilat.

Förutom dessa tillfälliga biverkningar finns inga risker med terapeutisk laser och ca
90 % svarar på denna behandling, något som få andra behandlingsmetoder kan mäta sig med.

Aktuellt

Utbildning

17 Juli, 2019

I början av juli var jag på den tredje delen av Physio Educations specialistutbildning. Det är en utbildningsserie i fem delar, som handlar om diagnostik, skador och manuell behandling av kroppen. Detta kurstillfälle fick jag lära mig en grundlig och systematisk undersökningsmetod gällande ländrygg och bäcken.

Det första utbildningstillfället, som jag gick i augusti förra året, berörde knä, underben och fot. I november förra året gick jag det andra kurstillfället, som fokuserade på axel, skuldra, armbåge och handled. Jag hoppas att jag i och med denna utbildningsserie ska kunna erbjuda dig som kund en mer omfattande och bättre behandling!

Nyhetsarkiv

Behandlingar

I mitt arbete använder jag mig av följande behandlingar:

 • Svensk klassisk massage
 • Bindvävsmassage (Idrotts-/cirkulationsmassage)
 • Taktil massage
 • Kraniosakral terapi
 • Lotorpsmetoden (Andningsterapi)
 • Kinesisk koppning
 • Strain and counterstrain
 • Kinesiologisk tejpning
 • Laserbehandling
 • Manuell fasciabehandling

Läs mer om behandlingarna >>

Kontakta mig

Prenergia AB
Katarina Berglund Massage & Friskvård

Telefon: 0730-54 83 29
E-post: info@katarinaberglund.se

Besöksadress:
Jungfrugatan 18, 641 32 Katrineholm