Katarina Berglund Massage & Friskvård
arbetar med behandlingsteknikerna Svensk
klassisk massage, Bindvävsmassage
och Taktil massage.

Bindvävsmassage

Idrotts- och cirkulationsmassage.

Bindvävsmassage är en unik vetenskaplig och forskningsbaserad massagemetod som mycket effektivt påverkar blodcirkulationen.

Ärrvävnad, bindväv, kan uppstå vid idrottsskador och operationer och ger ofta upphov till smärta, samt rörelse- och cirkulationsnedsättning. Förtätad bindväv kan också uppstå i kroppen till följd av fysisk och psykisk stress. Det kan upplevas som att "kostymen är för trång" - det drar i vävnaderna.

Bindvävsmassage är en nervterapi som sänker flödet i nervsystemet.

Den är mycket verkningsfull mot gamla skador och problem.

En mycket djupgående och kraftfull behandling med långvarig effekt.

Aktuellt

Utbildning

17 Juli, 2019

I början av juli var jag på den tredje delen av Physio Educations specialistutbildning. Det är en utbildningsserie i fem delar, som handlar om diagnostik, skador och manuell behandling av kroppen. Detta kurstillfälle fick jag lära mig en grundlig och systematisk undersökningsmetod gällande ländrygg och bäcken.

Det första utbildningstillfället, som jag gick i augusti förra året, berörde knä, underben och fot. I november förra året gick jag det andra kurstillfället, som fokuserade på axel, skuldra, armbåge och handled. Jag hoppas att jag i och med denna utbildningsserie ska kunna erbjuda dig som kund en mer omfattande och bättre behandling!

Nyhetsarkiv

Behandlingar

I mitt arbete använder jag mig av följande behandlingar:

  • Svensk klassisk massage
  • Bindvävsmassage (Idrotts-/cirkulationsmassage)
  • Taktil massage
  • Kraniosakral terapi
  • Lotorpsmetoden (Andningsterapi)
  • Kinesisk koppning
  • Strain and counterstrain
  • Kinesiologisk tejpning
  • Laserbehandling
  • Manuell fasciabehandling

Läs mer om behandlingarna >>

Kontakta mig

Prenergia AB
Katarina Berglund Massage & Friskvård

Telefon: 0730-54 83 29
E-post: info@katarinaberglund.se

Besöksadress:
Jungfrugatan 18, 641 32 Katrineholm